De Aanpak

De Aanpak advies & ontwikkeling

« Samen werken aan kwaliteit en vernieuwing »

De Aanpak

biedt ondersteuning aan overheid- en non-profit organisaties bij methodiekontwikkeling, beleid en communicatie. Het projectbureau beschikt over een uitstekend netwerk van vormgevers en multimedia specialisten. De werkterreinen zijn onderwijs, zorg & welzijn, jeugd, migranten & vluchtelingen, natuur & milieu.

Methodiekontwikkeling

De Aanpak

ontwikkelt op een projectmatige manier methoden en educatieve producten. Dit kan het overdraagbaar maken van succesvolle nieuwe werkwijzen zijn, maar ook het ontwikkelen van nieuwe producten. De meeste van de producten zijn ontwikkeld vanuit een praktijksituatie in samenwerking met betrokkenen en vakdeskundigen. Een tweede activiteit is het begeleiden van instellingen bij het invoeren van nieuwe methodieken.

 • handleidingen
 • opleidingsplannen
 • brochures
 • cd-roms
 • trainingen
 • studiebijeenkomsten

Beleid

De Aanpak

staat organisaties en (lokale) overheid terzijde bij het ontwikkelen van beleid. Dit kan variëren van visie-ontwikkeling tot het maken van projectplannen voor experimenten. Een specialiteit is het kort en overzichtelijk weergeven van complexe beleidsterreinen. In de plannen wordt gestreefd voor alle betrokkenen een zo concreet mogelijk beeld van de (toekomstige) praktijk te schetsen.

 • onderzoek
 • strategische beleidsdocumenten
 • beleidsplannen
 • projectvoorstellen voor experimenten
 • trainingen
 • studiebijeenkomsten

Communicatie

De Aanpak

schrijft in nauwe samenwerking met opdrachtgevers teksten op het gebied van communicatie en informatie. Ook de vormgeving en het drukwerk kunnen worden verzorgd.

 • brochures
 • folders
 • artikelen voor tijdschriften, vakbladen en nieuwsbrieven
 • websites

Informatie

Indien u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, dan beantwoord ik u deze graag.

Tel: (020) 6824382
Email: p.boersma@deaanpak.com
Adres: De Aanpak – advies & ontwikkeling
Paul Boersma
van Hogendorpstraat 149 – 3 hoog
   1051 BM Amsterdam

KvKnr. 34171396

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *